Мэдээ мэдээл 

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2023 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2024.04.09

Түвшинширээ сумын төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

2023.10.23

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2023 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2023.10.23

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2023 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2023.10.23

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2023 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2023.10.23

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2023 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2023.10.23

Түвшинширээ сумын төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

2023.05.09

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2023 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2023.05.09

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2023 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2023.05.09

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2023 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

2023.03.01

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2023 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

2023.01.31

НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

2023.01.26

НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

2023.01.26

АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

2023.01.20

АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

2023.01.20

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

2023.01.17

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

2023.01.17

Сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

2023.01.17

Сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

2023.01.17

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2023.01.17
Түвшинширээ сум Цаг агаар

» Сайтын нийт хандалт - 2052