Мэдээ мэдээлэл (11)

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2020 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Огноо: 2021.01.04 Сэтгэгдэл: 85 Үзсэн: 85
Төрийн удирдлагын чиглэлээр: Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, 32.1.9 дахь заалт, Улсын Онцгой комиссын  2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 12 дугаар тогтоол, аймгийн ...
Дэлгэрэнгүй

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2020 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Огноо: 2020.12.15 Сэтгэгдэл: 107 Үзсэн: 107
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:                 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, 32.1.9 дахь заалт, ...
Дэлгэрэнгүй

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2020 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Огноо: 2020.12.15 Сэтгэгдэл: 118 Үзсэн: 118
Төрийн удирдлагын чиглэлээр: Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит сонгуулийг Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хууль болон Засгийн газрын 188 дугаар тогтоолыг баримтлан сум орон нутагтаа зохион байгуулан ажиллалаа. Тус үйл ажиллагаатай ...
Дэлгэрэнгүй

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2020 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Огноо: 2020.10.08 Сэтгэгдэл: 105 Үзсэн: 105
Төрийн удирдлагын чиглэлээр: 2019-2020 оны МАА-н болон төв суурин газрын өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах ажлын биелэлтэнд төлөвлөгөөний дагуу хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн өөр аймаг сумын нутагт өвөлжих айл өрх, малчдын судалгааг авч байна. Намрын ээлжит цэрэг татлаганд цэргийн 18-25 насны 95 ...
Дэлгэрэнгүй

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2020 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Огноо: 2020.09.18 Сэтгэгдэл: 53 Үзсэн: 53
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:                 8 дугаар сарын 27-нд сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийн хуралдааныг хийж хуралдаанаар үнээний ферм байгуулах хүсэлтэй 3 иргэний төслөөс Ч.Анхбаярын төслийг ...
Дэлгэрэнгүй

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2020 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Огноо: 2020.09.18 Сэтгэгдэл: 65 Үзсэн: 65
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:                 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32дугаар зүйлийн 32.1.1, 32.1.8 дахь заалт, ...
Дэлгэрэнгүй

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Огноо: 2020.09.18 Сэтгэгдэл: 68 Үзсэн: 68
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:                       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32дугаар ...
Дэлгэрэнгүй

Түвшинширээ сумын 2020 оны 04 дугаар сарын ажлын товч мэдээ

Огноо: 2020.09.18 Сэтгэгдэл: 70 Үзсэн: 70
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:                       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32дугаар ...
Дэлгэрэнгүй

Түвшинширээ сумын 2020 оны 03 дугаар сарын ажлын товч мэдээ

Огноо: 2020.09.18 Сэтгэгдэл: 69 Үзсэн: 69
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:                       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32дугаар ...
Дэлгэрэнгүй

Түвшинширээ сумын 2020 оны 02 дугаар сарын ажлын товч мэдээ

Огноо: 2020.09.18 Сэтгэгдэл: 66 Үзсэн: 66
Төрийн удирдлагын чиглэлээр: Аймгийн Засаг даргын 01 дүгээр албан даалгавар болон аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/36 “Арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх тухай”, 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ны А/126 “Арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх тухай” захирамж, Онцгой байдлын газрын даргын 17 үүрэг бүхий ...
Дэлгэрэнгүй

Түвшинширээ сумын 2020 оны 01 дүгээр сарын ажлын товч мэдээ

Огноо: 2020.02.06 Сэтгэгдэл: 80 Үзсэн: 80
Төрийн удирдлагын чиглэлээр: 18-50 насны цэргийн үүрэгтнийг цэргийн шинэчилсэн бүртгэлд хамруулж цэргийн шинэчилсэн бүртгэлийн тайлан мэдээг гаргаж аймгийн цэргийн штабт тушаагаад байна. Үүнд: I үүрэгтэн 477, II үүрэгтэн 455 бүртгэгдээд байна. Зудын нийгэм, хүн амд учруулах эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг ...
Дэлгэрэнгүй