Мэдээ мэдээлэл (1)

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

Огноо: 2023.01.17 Сэтгэгдэл: 41 Үзсэн: 41
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт Түвшинширээ сумын Засаг даргын Тамгын газар 2022 оны жилийн эцэс Шийдвэр Д/д Заалт Д/д Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар Холбогдох заалтын агуулга Хэрэгжилтын явц Өөрийн ...
Дэлгэрэнгүй