Мэдээ мэдээлэл (3)

Сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Огноо: 2023.01.17 Сэтгэгдэл: 40 Үзсэн: 40
Сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр                                                                                            ...
Дэлгэрэнгүй

Түвшинширээ сумын Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт (2022 оны хагас жилийн байдлаар)

Огноо: 2022.10.28 Сэтгэгдэл: 40 Үзсэн: 40
2022 оны хагас жил Д/д Зорилт Арга хэмжээ Хэрэгжих хугацаа Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг) Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт Хүрсэн түвшин, үр дүн Хэрэгжилтийн ...
Дэлгэрэнгүй

Түвшинширээ сумын Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэн ажиллах үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Огноо: 2022.10.28 Сэтгэгдэл: 30 Үзсэн: 30
Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 03-р тогтоолын хавсралт             Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн  Хурлын ээлжит 8 дахь удаагийн сонгуулийн үр дүнд шинээр томилогдсон Түвшинширээ ...
Дэлгэрэнгүй