Мэдээ мэдээлэл (1)

Засаг Даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврын жагсаалт

Огноо: 2020.02.07 Сэтгэгдэл: 81 Үзсэн: 81
  БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДАГАЖ МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ ЗААВАР НЬ: МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ 1992 он МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ, ЗАХИРГАА НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ 2020 он АВИЛГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ   2006 ...
Дэлгэрэнгүй