Мэдээ мэдээлэл (12)

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Огноо: 2022.12.30 Сэтгэгдэл: 41 Үзсэн: 41
Төрийн удирдлагын чиглэлээр: Сумын Иргэдийн тэргүүлэгчдийн ээлжит 10 дугаар хуралдаан 12 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдаж, сумын 2023 оны төсвийг хэлэлцэн баталлаа.  2023 оны орон нутгийн төсвийн хүрээнд хөдөө аж ахуй  болон малчид руу чиглэсэн 171 сая төгрөгийн 11 ажил, арга хэмжээг малын ...
Дэлгэрэнгүй

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Огноо: 2022.11.28 Сэтгэгдэл: 28 Үзсэн: 28
Төрийн удирдлагын чиглэлээр: Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 06 тоот албан даалгаврын хүрээнд мал аж ахуйн салбарын болон төв суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах сумын Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр  даалгаврыг хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, хэрэгжилтийг 14 тутамд аймгийн ХХААГ-т хүргүүлэн ...
Дэлгэрэнгүй

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Огноо: 2022.10.26 Сэтгэгдэл: 48 Үзсэн: 48
       Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 08 тоот албан даалгаврын хүрээнд мал аж ахуйн салбарын болон төв суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах сумын Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр  даалгаврыг хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, хэрэгжилтийг 14 тутамд аймгийн ...
Дэлгэрэнгүй

Түвшинширээ сумын 2022 оны 09 дүгээр сарын ажлын товч мэдээ

Огноо: 2022.10.03 Сэтгэгдэл: 33 Үзсэн: 33
Төрийн удирдлагын чиглэлээр: Коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас сэргийлэх, тархалтыг хязгаарлах чиглэлээр гарсан хууль, тогтоомж, Засгийн газар, Улсын Онцгой комиссын тогтоол, шийдвэр, журам зааврыг харьяалах нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Засгийн газрын 2022 оны 01 дүгээр тогтоолын ...
Дэлгэрэнгүй

Түвшинширээ сумын 2022 оны 08 дугаар сарын ажлын товч мэдээ

Огноо: 2022.08.29 Сэтгэгдэл: 38 Үзсэн: 38
Төрийн удирдлагын чиглэлээр: Коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас сэргийлэх, тархалтыг хязгаарлах чиглэлээр гарсан хууль, тогтоомж, Засгийн газар, Улсын Онцгой комиссын тогтоол, шийдвэр, журам зааврыг харьяалах нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Засгийн газрын 2022 оны 01 дүгээр тогтоолын ...
Дэлгэрэнгүй

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Огноо: 2022.08.10 Сэтгэгдэл: 34 Үзсэн: 34
Төрийн удирдлагын чиглэлээр: Сумын Засаг даргын 2022 оны 06-р дугаар сарын 24-ний өдрийн А/63 захирамжаар сумын баяр наадмын тов зарлагдан, 2022 оны 7 дугаар  сарын 8, 9-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Баяр наадмын  комисс 5 салбар комисстойгоор  томилогдож бэлтгэл ажлыг ханган ажиллалаа. ...
Дэлгэрэнгүй

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Огноо: 2022.07.05 Сэтгэгдэл: 46 Үзсэн: 46
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:             Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/343 захирамжийн дагуу  сумын төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанд хийгдэх дотоод хяналт шалгалтын ажлыг 6 дугаар сарын 6-нд зохион байгууллаа. Сумын Засаг даргын 2022 ...
Дэлгэрэнгүй

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Огноо: 2022.05.27 Сэтгэгдэл: 49 Үзсэн: 49
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:             Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 1/363 дугаартай сургууль, цэцэрлэгийн анги танхим, зорчих хэсгийн талбай, хүүхдэд хамааралтай орчинд үзлэг, шалгалтыг хийж, аюулгүй байдлыг ...
Дэлгэрэнгүй

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Огноо: 2022.05.02 Сэтгэгдэл: 54 Үзсэн: 54
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:             Аймгийн Биеийн тамир, спортын хорооны даргын 2022 оны А/26, сумын Засаг даргын 2022 оны А/20 захирамжийн хүрээнд “Илүүдэл жингүй-Эртэч Монгол” аян сумын хэмжээнд үргэлжлэн зохион байгуулагдаж ...
Дэлгэрэнгүй

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Огноо: 2022.03.28 Сэтгэгдэл: 66 Үзсэн: 66
Төрийн удирдлагын чиглэлээр: Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолын дагуу Түвшинширээ суманд 2022.03.24-ний өдрийн 16.00 цагт зарлан мэдээллийн дохио дуугарч сумын гамшгаас  хамгаалах мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүн болон  Онцгой комиссын гишүүд нийт ...
Дэлгэрэнгүй

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Огноо: 2022.03.01 Сэтгэгдэл: 70 Үзсэн: 70
Төрийн удирдлагын чиглэлээр: Аймгийн “Удирдах ажилтны зөвлөгөөн, сургалт” амжилттай зохион байгуулагдаж, зөвлөгөөнд сумын Засаг дарга сумын ажлын 2021 оны  товч танилцуулга хийлээ. “Тэрбум мод” аймгийн зөвлөгөөнийг хамтатган хийж, мод тарьж ургуулах, шинээр нэвтрүүлэх ...
Дэлгэрэнгүй

ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ

Огноо: 2022.01.31 Сэтгэгдэл: 65 Үзсэн: 65
Төрийн удирдлагын чиглэлээр: Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, 32.1.8, Засгийн газрын 2022 оны “Журам шинэчлэн батлах тухай” 1 дүгээр тогтоол  болон 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуралдааны 3 дугаар тэмдэглэл, аймгийн Засаг даргын 2022 ...
Дэлгэрэнгүй