Мэдээ мэдээлэл (1)

Байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөж байгаа хууль тогтоомжийн жагсаалт

Огноо: 2022.10.17 Сэтгэгдэл: 31 Үзсэн: 31
Монгол  улсын  хуулиуд: Монгол Улсын үндсэн хууль 1992 он Хөдөлмөрийн тухай  хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2021 он Соёлын  тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2021 он Соёлын  өвийг хамгаалах  тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/  2014 он Төсвийн  ...
Дэлгэрэнгүй