Мэдээ мэдээлэл

Түвшинширээ сумын ЭМТ-ийн захидал харилцааны асуудал хариуцсан ажилтан нь нярав бичиг хэргийн ажилтан байна.  Танилцуулга: Овог: Ганболд Нэр: Ганбаяр Утас:89944114 E-mail хаяг: Ganbayr14@gmail.com Ажлын цагийн хуваарь: ...
Нийт: 1